Seniorjobb

Hva er seniorjobb?

Prosjektbeskrivelse:

Mange seniorer har stor arbeidslyst. De har lang og bred erfaring, og kan godt tenke seg å jobbe i deltidsstillinger, i prosjekter, i styrer eller som mentor eller tilkallingshjelp. Dette gjelder innenfor de fleste yrker, med unntak av yrker med spesialbestemmelser for alder. Mange ønsker også å ta på seg andre oppgaver som barnepass, leksehjelp, med ulike former for avlastning eller som «reserve»besteforeldre. Både ut fra et folkehelseperspektiv og samfunnsperspektiv, vil det være viktig å legge til rette for en aktiv pensjonisttilværelse. Det inkluderer muligheter til jobb for dem som ønsker det. Forskning viser, at å ha en jobb man trives med, har stor helsemessig gevinst.

Antall eldre vil øke i tiden som kommer.  Dette gjelder også i Nord-Trøndelag.  Når antall eldre øker, vil også andelen friske pensjonister øke. Samtidig vil det være behov for flere hender i arbeid. Det er med andre ord behov for mer arbeidskraft med kunnskap og kompetanse her i fylket. Mange seniorer sitter inne med mye erfaring og kompetanse, som både private og offentlige bedrifter kan ha behov for, men som vi i dag ikke har noe godt system for å benytte oss av.

Et nasjonalt pionerprosjekt

Dette er et nasjonalt pionerprosjekt, og dermed er det nødvendig å gjøre solid jobb fra grunnen av. En slik satsning vil kreve et langsiktig arbeid og perspektiv, da vi skal endre kultur og holdninger i arbeidslivet og blant seniorer. Vi har allerede møtt stor interesse fra privat og offentlig sektor, og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har innvilget kr. 200 000,- for å støtte prosjektet.

«Seniorjobb i Nord-Trøndelag» har etablert en digital arena, hvor seniorer kan registrere sin interesse for store og små oppdrag og oppgaver. På sikt ønsker vi å legge til rette for at arbeidsgivere kan utlyse jobber og samtidig ha mulighet for å «lete» etter spesiell kompetanse eller erfaringer, også blant seniorene. I dag er det ikke tilrettelagt for at seniorer og arbeidsgivere kan «møtes» på en effektiv og god måte.

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag har utviklet «JOBBiNT», et tilbud for ordinære arbeidssøkere og arbeidstilbydere.  Dette opplegget ønsker også «Seniorjobb i Nord-Trøndelag» å knytte seg til. Tjenesten som er utviklet ønskes imidlertid å modifiseres og tilpasses pensjonister.

Prosjektmål

Prosjektets mål er å utvikle en godt tilpasset arena/koblingspunkt for «Seniorjobb i Nord-Trøndelag» og ikke minst etablere en metode og verktøy som bidrar til at flere eldre står lengre i jobb. Vårt mål er å bidra til å endre holdninger, og jobbe for at arbeidsgivere i større grad ser potensialet i eldres kompetanse og at eldre motiveres til å jobbe lengre.

Hvorfor seniorjobb?

Mange har et ønske om å bidra med sin erfaring og kompetanse også etter at det har blitt pensjonister, men lokalsamfunnet og arbeidslivet legger ikke godt til rette for dette i dag.

JOBBiNT ønsker med prosjektet Seniorjobb:
– at kulturen for å ha eldre i jobb endres, fra at det i dag er sjelden å ha eldre arbeidstakere til at det i framtiden blir vanlig. Dette er avgjørende for verdiskapingen i Nord-Trøndelag og Norge samt kan bidra positivt i et helseperspektiv.

– at arbeidsgivere får øynene opp for det potensialet og verdien som ligger i å engasjere seniorer i sin virksomhet. Dette kan være i forbindelse med gjennomføring av konkrete prosjekter, som mentor/ressursperson for f.eks yngre arbeidstakere eller som del av et styre. Vi ønsker at arbeidsgivere i framtiden aktivt skal søke etter seniorkompetanse på lik linje med at de i dag søker etter arbeidstakere.

– at eldre opplever å bli verdsatt, også etter å ha nådd en viss alder, og motiveres til å synliggjøre sin kompetanse for å stå lengre i arbeid.

– at det skal bli mulig å ha ett koblingspunkt mellom arbeidsgiver og aktiv pensjonist, mht til å formidle aktuelle jobber og ett koblingspunkt mellom de som ønsker jobber av mer frivillig karakter (som f.eks barnepass, leksehjelp, reservebesteforeldre etc)

For hvem? 

– Alle seniorer, som ønsker å jobbe og bidra med sin kompetanse, omsorg og erfaring.

– Arbeidsgivere i privat/offentlig sektor, som skal motiveres til å ta i bruk eldres kompetanse

– Støttespillere, som f.eks NHO, LO, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen, eldreråd og pensjonistforbund som trenger et koblingspunkt mellom arbeidsgiver og senior

Hvordan kan du melde din interesse?

JOBBiNT ønsker å nå ut til alle pensjonister som ønsker å registrere sin interesse for store og små jobber.

TRYKK HER for å registrere deg i skjemaet