Om JOBBiNT

JOBBiNT Karriere i Nord-Trøndelag

JOBBiNT er et prosjekt som skal lette tilgangen til kompetanse i regionen. Eier og oppdragsgiver i prosjektperioden er T:Lab AS. Det er etablert en styringsgruppe med representanter fra ulike bransjer, små og store virksomheter, fra privat sektor og fra flere deler av fylket. Styringsgruppen skal bidra til å utvikle en virksomhet i tråd med overordnede målsetninger og ønsket utvikling for Nord-Trøndelag.

Styringsgruppen består av følgende personer:

Bodil Vekseth (styringsgruppens leder), Steinkjer Næringsselskap
Randi Gresseth, Kværner Verdal
Svein Egil Ristad, Skogmo Industripark
Bjørn Damhaug, Leksvik Industriell Vekst
Marius Værdal, Proneo
Marit Moe, KS
Siv Merethe G. Belbo, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Arne Haug, SpareBank1 SMN

Rekrutteringsprosjektet Jobbint ble lansert 2. november samtidig med signering av avtale med SpareBank1 SMNs gavefond. Øverst fra venstre: Marius Værdal, Marit Moe, Svein Egil Ristad, Randi Gresseth, Hilde Tyldum Stordal, Arne Haug. Foran fra venstre: Anne Peggy Møller Schiefloe, Bodil Vekseth og Asbjørn Nordberg.

Nytt rekrutteringsprosjekt skal øke tilgangen på gode hoder til Nord-Trøndelag

T:Lab AS ønsker å gjøre konkrete grep, slik at regionen blir mer synlig i konkurransen om arbeidskraften. Det handler om å skape en ny kultur og tankesett for måten vi i framtiden posisjonerer fylket og måten vi ønsker framtidige arbeidstakere velkommen på.

Skal sørge for ett kontaktpunkt

Vi utvikler møteplass på nett, hvor både privat næringsliv og offentlig sektor får mulighet til å se etter talenter og synliggjøre sin attraktivitet overfor potensielle søkere. Her kan alle, som ønsker karrieremuligheter i regionen, registrere sin CV og få tilsendt info om utlyste stillinger og karrieremuligheter i regionen.

Vi ønsker å utvikle nye verktøy og bygge broer mellom aktører i Nord-Trøndelag i tillegg til å koordinere og bidra til å videreutvikle allerede igangsatte rekrutteringsaktiviteter, som blant annet traineeordningene og Global Future, sier prosjektleder Anne Peggy Møller Schiefloe.

For Kværner er det viktig å synliggjøre de ulike karrieremulighetene som finnes innenfor industrien i Nord-Trøndelag, uttaler HR-leder Randi Gresseth. Kværners gjennomføringsevne er avhengig av at vi tiltrekker oss den rette kompetansen i årene fremover. En felles møteplass vil gi oss mulighet til å markedsføre oss bredt, og gi oss tilgang på attraktive kandidater.

Mangel på arbeidskraft kan føre til at nordtrøndersk næringliv taper terreng. Det har vi ikke råd til. Konjunkturbarometeret 2012, som SpareBank 1 SMN nylig la frem, viser at det er svært få ledige hender lokalt. I tillegg forteller barometeret at vi ikke i særlig grad klarer å trekke til oss flinke arbeidsfolk fra utlandet. Som regionens ledende bank vil vi være med å møte denne utfordringen. Derfor støtter vi dette målrettede tiltaket, uttaler banksjef Arne Haug, SpareBank1 SMN.

Regionalt samarbeid nøkkelen

En gruppe aktører fra privat næringsliv og offentlig sektor i Nord-Trøndelag har gått sammen for å starte en prosess – med det mål for øyet å bli gode på å samarbeide om rekruttering av arbeidskraft til regionen.

Vi tror, og får via forskningsrapporter støtte for, at regionalt samarbeid er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med å rekruttere arbeidskraft, sier styringsgruppens leder, Bodil Vekseth. Hvis alle private og offentlige virksomheter i våre 23 kommuner i Nord-Trøndelag viser seg fram som en felles arbeidsmarkedsregion, blir mangfoldet av karrieremuligheter mer synlig og tydelig. Men det krever at noen tar et ansvar for å teste ut nye metoder og tenke langsiktig verdiskaping i Nord-Trøndelag.

Trender og utviklingstrekk utfordrer

I perioden fra 2010 til 2060 vil antallet pensjonister i Norge fordobles. Dette vil utfordre Nord-Trøndelag når kampen om arbeidskraften tilspisser seg i årene som kommer. Mangel på arbeidskraft utgjør en alvorlig flaskehals for utvikling av gode tjenester, hindrer vekst på flere steder og i mange næringer. Dette er en av distriktenes sentrale utfordringer framover. Hele landet møter disse utfordringene  og konkurransen er allerede i ferd med å tilspisse seg.

Vi tar samfunnsansvar

Tjenestene vi tilbyr skal bidra til velfungerende arbeidsliv og endre kultur for hvordan vi i framtiden skal rekruttere arbeidskraft til Nord-Trøndelag. Vi ønsker å synliggjøre regionens muligheter, arbeidsliv og lokalsamfunn overfor mennesker som ønsker å jobbe og bo i en framtidsrettet region.