Utdanning og forskning

Videregående skoler i fylket

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. Her finner du de 11 videregående skolene i Nord-Trøndelag.


Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Selskapet Trøndelag Forskning og Utvikling AS er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning og regional utvikling.


Karrieresenteret Nord-Trøndelag

Karrieresenteret tilbyr gratis karriereveiledning til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skoleverket. I tillegg til individuell veiledning skal sentret være en kompetanseressurs for skoler, bedrifter, NAV og andre som arbeider med karriereveiledning.


Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT

Høgskolen i Nord-Trøndelags (HiNT) kjennetegnes av nærhet til kunnskap. Vi legger vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse, oppvekst og næring.