Sykepleiere 2 x 100 % fast stilling på Høylandet.

Høylandet kommune

Høylandet kommune har ledig fast 2 x 100 % stilling som sykepleier i avdeling pleie og omsorg (institusjons- og hjemmebaserte tjenester). Ledig fra 22. september og 1. november 2017.

Søknadsfrist 27.august 2017

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen (Nord-Trøndelag) med ca. 1 260 innbyggere. Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap gjennom blant annet Norsk revyfestival.Vi har full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Høylandet har hatt topplassering i Kommunebarometeret de siste årene og leverer gode tjenester på en rekke områder. Vi er opptatt av å videreutvikle oss og sikre viktig utviklingskraft.

Høylandet kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale Kommunebarometeret gjennom flere år.

Vi er i stadig utvikling. Eksempler på områder som vi har fokus på:

Kommunal øyeblikkelig hjelp. (Somatikk. Rus/psykiatri.)
Hverdagsrehabilitering.
Sertifisert som Livsgledeheim.
E-læring.
Lindrende behandling.
Demensteam.
Velferdsteknologi.

Ønskede kvalifikasjoner
Offentlig godkjent sykepleiere med norsk autorisasjon.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Kreativ og løsningsorientert.
Er ansvarsbevisst, og kan jobbe både selvstendig og i team.
Personlig egnethet vektlegges.
Turnusarbeid med dag/aften. Årsturnus med 17 helger pr år.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder pleie og omsorg Hilde Larssen.
Tlf: 414 37 872 / 74 32 49 31 E-post: hilde.larssen@hoylandet.kommune.no

Søk på stillingen her

Les utlysningen her: sykepleiere_i_pleie_og_omsorg_-_2_x_100_%_fast_stilling