Drifts-, salgs- og markedssjef i CageEye AS

Cageeye

CageEye AS har mange tiårs erfaring med instrumentering og hydroakustikk. Vi spesialiserer oss på overvåkningsverktøy for oppdrettsnæringen og hydroakustisk analyseverktøy, men vår kompetanse dekker alt fra analog front-end maskinvare til programvare for sluttbruker.

CageEye er et beslutningsverktøy med stort potensiale innen maritim sektor, som gir full oversikt over undervannssituasjon i merden og et objektivt mål på fiskens appetitt og adferd, både i sanntid og historisk. Har du god kjennskap til oppdrett av laks og ørret og et godt nettverk i næringen, vil vi gjerne høre fra deg.