Prosjektleder – «Velferdsteknologi i Namdalen»

PROSJEKTLEDER – 100 % STILLING I 3 ÅR

Om prosjektet

Det har i lengre tid vært uttrykt et økende behov fra flere kommuner i Namdalen om satsing og samarbeid om velferdsteknologi. Vi har mange kommuner i vårt nedslagsfelt, med stor interesse både faglig og politisk for utviklingsarbeid og praktisk bruk av velferdsteknologi. Det har nå blitt etablert et prosjekt i samarbeid mellom kommunene Høylandet, Overhalla, Vikna og Namdal Rehabilitering IKS, som har blitt tatt opp i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Deltagelse i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet innbefatter tilbud om samarbeid nasjonalt, veiledning og økonomisk støtte. Målsettingen er at alle 13 namdalskommunene samt Bindal og Osen kommune deltar i dette prosjektet. Høylandet kommune er vertskommune for prosjektet, og arbeidsgiver for prosjektleder.

Prosjektperiode

3 år: 2017 – 2020.

Tiltredelse så snart som mulig etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer til prosjekteier.

 • Ansvarlig for å lede gjennomføringen av prosjektet.
 • Ansvarlig for planlegging av leveranser og forankringsaktiviteter.
 • Ansvarlig for at prosjektets leveranser er i henhold til prosjektets mål. (Se vedlagte prosjektplan.)
 • Leder og gjennomfører beslutningsmøtepunktene og skriver protokoll.
 • Bistå aktørene i prosjektet i forhold til implementering.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdanning.
 • Utdanning/erfaring innen prosjektledelse.
 • Erfaring fra kommunal sektor, og helst helse- og omsorgstjenesten.
 • God organisasjonsforståelse.
 • Erfaring med forankring i prosjekter med komplekst aktørlandskap.
 • Erfaring med offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med innovasjonsarbeid og velferdsteknologi.

Personlige egenskaper

 • God evne til å formidle og skape entusiasme.
 • Har god samarbeids-, igangsettings- og gjennomføringsevne.
 • Arbeider systematisk.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Spørsmål om stillingen/Kontaktpersoner
Kommunalsjef Bernt Harald Opdal – Tlf 975 21 096

Rådmann Liv Elden Djokoto – Tlf 450 96 975

Søknadsfrist: 20.08.2017

Søk på stillingen med følgende skjema hos Høylandet Kommune!

Prosjektplan 02-04-2017