Leder for vedlikehold og logistikk i Moen Marin Service i Kolvereid

Logo Moen Marin Service

Moen Marine Service er en del av Moen Marin Group som siden 1923 har vært trygt forankret i det maritime miljøet på Namdalskysten. Selskapet er i dag ledende på leveranser til havbruksnæringen. 

Moen Marin Service har lokale eiere og drives av innovasjon og utvikling i nært samarbeid med sentrale kunnskaps- og industrimiljøer. I det sentralt plasserte industriområdet på Ottersøy og på Kolvereid tilbyr Moen Marin Service effektiv og fleksibel service og reparasjon av fartøyer. Konsernet har i dag 80 ansatte og planlegger en betydelig vekst i sysselsettingen som følge av vedtatte vekststrategier.

For å tilrettelegge for videre vekst søker Moen Marin Service etter en målbevisst og engasjert medarbeider som skal være leder for vedlikehold og logistikk. Du får drifts- og personalansvar for avdelingen og du skal blant annet vedlikeholde utstyr, bygninger, kraner og kjøretøy; ha ansvaret for all inn- og utgående logistikk til og fra lageret og holde orden på vareflyt, bestillinger og registreringer. I tillegg har du ansvaret for den daglige driften av lageret, og du skal delta aktivt i det daglige lagerarbeidet.

Har du erfaring med lager og logistikk, og har allsidig kunnskap om vedlikehold, er du den vi ser etter!

Søknadsfrist. 1. september.

Her kan du lese mer om og søke på stillingen. 

Moen Marin