Rådgiver barnehage og skole i Steinkjer kommune

Logo Steinkjer kommune

Steinkjer er fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag, og blir administrasjonssenter i Trøndelag fra 01.01.2018. Steinkjer med sine 22 000 innbyggere og Verran med 2 500 innbyggere skal slå seg sammen til nye Steinkjer kommune 01.01.20. Fram til dette tidspunktet har kommunene felles toppledelse.

I oppvekstsjefens stab er stilling som rådgiver innenfor barnehage- og skoleområdet ledig fra 01.08.17.

I Steinkjer er det 12 grunnskoler, kulturskole, skole for voksenopplæring, PPT, 6 kommunale barnehager, en privat skole og 23 private barnehager. I Verran er det to kommunale skoler, en kommunal barnehage og en privat barnehage.

Arbeids- og ansvarsområdet for rådgiveren vi søker etter omfatter blant annet saksbehandling og administrasjon på barnehage- og skoleområdet, og å støtte skoler og barnehager i driftsoppgaver.

Vi stiller krav om minumum 3-årig relevant høyere utdanning, og det er ønskelig med administrativ erfaring fra barnehage og/eller skole.

Søknadsfrist: 9. juli.

Her kan du lese mer om og søke på stillingen. 

Steinkjer kommune, ungdom som sykler