Ledige stillinger i pleie- og omsorgstjenesten i Høylandet kommune

Høylandet kommune

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen og har ca 1260 innbyggere. Høylandet har flott natur som gir gode muligheter for et aktivt friluftsliv samt tilbyr et rikt kulturliv. Vi har full barnehagedekning og et godt skoletilbud.
Annethvert år er Høylandet Norges midtpunkt for humor og galskap når det arrangeres 
Norsk Revyfestival.

Høylandet kommune har flere ledige stillinger i pleie- og omsorgstjenesten.

  • Sykepleier 100% fast stilling
  • Helsefagarbeider 55% vikarstilling
  • Helsefagarbeider/miljøarbeider, 45 % fast stilling
  • Helsefagarbeider 30% fast stilling
  • Helsefagarbeider 20% fast stilling

Søknadsfrist: 10. mai.

Her kan du lese mer om og søke på stillingene.